Sõjakaater MO-4

23.09.2004

MO-4 ehk Malõi ohotnik asub Tallinna lahes 44m sügavusel. Kuna ta asub laevateel, siis tuli seal käia öösel, kui laevaliiklust pole. Selline suur sügavus tekitas ka kerge lämmastikunarkoosi - mõttetegevus aeglustus ja 18 minutit vees möödus nii kiiresti, nagu 5 minutit. Diving.ee lehel on laevast pilte ja venekeelne kirjeldus. 90-date keskel lõhati vraki ahtriosas olnud torpeedod.
25.11.2007


Illuminaator

Kaido

 


23.09.2004

Roolimaja
15.07.2007

Vöör
Tagasi