Arvutused

Õhk,Nitrox

Max sügavus


O2%  PPO2 MOD ### m EAD


Parim segu


Max sügavus  PPO2 EAN ### EAD


PPO2


Max sügavus  O2% PPO ### EAD

* Dekompressioonivaba piir võetud PADI RDP tabelist.

Trimix

Parim segu

Sügavus  m

Soovitud END m

PPO2


Õhukulu arvestus

Ballooni maht  L

ballooni rõhk BAR

RMV L/min

Sügavus m

Tagasi